Ang inyo mga blogs diri makakurog sa bukog kon aton nga hunahunaon pag-ayo nga ingon sa wa na sing kabag-ohan ang lakat sa panghunahuna sa mga tawo sa aton lungsod. Di lat ako makabasol sa inyo kay sa akon pamati daw may-ara sing kamatuoran ang inyo mga gisulti. ang akon lang lat ma comment nga tungod sa ka wa sing siyapi kag oportunidad ang mga tawo sa aton kapit na lang sa patalim. Daw di lang lat seguro naton mabasol si Sir Delfin nga bisan pa sa iya ka edukado kay titser god na siya nakon sadto sa high school apan may ara seguro siya reason ngano nga nag subong sina ang iya prinsipyo bisan pa kung iya na nakita kung nano ang gihimo sini ni mayor.

 

Nakiat ko lat ang sitwasyon sa cagayan de oro kag iligan kag matuod ang imo gisiling brother olever nga kon aton lapason ang aton mga natural resource mobalik lang ina sa aton. Pero anhon man lat wa man sing lain nga katukuran sa ila balay nga lapit sa ila panginabuhian. Pareho lang lat dira sa lawis sa may pabrika, inang mga tawo nga namuyo dira mga squater man sila kay wa man sila sing sarili na duta kag ang ila panginabuhi pangisda man. Sa aton lat pag saway kag pag sulti sing mahait nga pulong brother olever nga mga ignoramos ang mga lawisanon aton lat hatagan sing gibugaton ang gitawag nga nano man ang ila prioridad, and magutom o sakay sakay na lang kung nano ang pagkakitaan.

 

Ako balitaw, sa wa pa ako matigayon diri sa akon trabaho sa aboard dugay man lat ang akon pag antos sa akon mga amo, nasuwertehan lang kay nakalarga sa Japan bilang yaya kag ari na sara diri sa Canada bilang yaya lang gihapon. Ang naka pabor lang kay ako mga paryente wala na sing pagduda kon yaya ba gyod ako sa Japan o japayuki ba, kay diri sa Canada wqala man sing japayuki. B.S. psycho lagi ang akon nahuman sa college apan sin o man kag nano man ang trabaho nga akon makuha nga wa man sing koneksiyon ang akon mga parents. Nakatrabaho man balitaw ako sa opisina apan ang kanunay nga mahitabo pangulitawhan man lat dayon ako sa akong boss nga tugul-it.Maayo na lang gani kay ang akon amo bilang yaya sa iya duha ka anaks sa Maynila propesyonal sa COA kag hiwalay sa asawa.

 

Sa akon na learned sa akon mga life experience dako kaayo ang value sang gitawag nga don't judge the book by it cover. Basaha anay sa di pa naton husgahan. Amo balitaw seguro nga hangtod karon ara diyaga pa gihapon, kay naleksiyon na man ako sa akon mga karanasan sa mga tall dark kag handsome nga mga experiences, wa sing na tigayon usa lang ka butang ang ila tuyo kag tapos na makuha nila parang finished contract na dayon ang kasunod.

 

Diri na lang anay kutob mga utod kong lawisanon.

Views: 56

Comment

You need to be a member of LAWISANONS NETWORK ZONE to add comments!

Join LAWISANONS NETWORK ZONE

LNZ ADS

Members

Birthdays

LNZ Ad Space


How to Play?
1. Type your name
2. Type your lover's name
3. Click Test & see the results
Play more games ....

 

Call/text: 09325214611
Email: lnzcommunity@in.com

Badge

Loading…

Videos

  • Add Videos
  • View All

© 2018   Created by LNZ Management.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service